Digidig

Nu startar Begripsam tillsammans med Useit och Axess lab ett nätverk för att driva digitalisering och digital inkludering. Vi kallar det Digidig.

Vi som startar nätverket är några av landets ledande experter på tillgänglighet och universell utformning av digitala miljöer. Arbetet i nätverket kommer att ledas av Stefan Johansson, forskare och tillgänglighetsexpert, tillsammans med ledande experter inom både digital och fysisk tillgänglighet.

Den första nätverksträffen ägde rum i Stockholm 14-15 mars 2019

Fyra kommuner har valt att gå med i Digidig;

  • Huddinge
  • Malmö stad
  • Strängnäs
  • Sundbybergs stad

Vill du vara med från början?

Anmäl dig här!