Digidig

Nu startar Begripsam tillsammans med Useit och Axess lab ett nätverk för att driva digitalisering och digital inkludering. Vi kallar det Digidig.

Vi som startar nätverket är några av landets ledande experter på tillgänglighet och universell utformning av digitala miljöer. Arbetet i nätverket kommer att ledas av Stefan Johansson, forskare och tillgänglighetsexpert, tillsammans med ledande experter inom både digital och fysisk tillgänglighet.

Den första nätverksträffen kommer att hållas i Stockholm 14-15 mars 2019

Vill du vara med från början?

Anmäl dig innan sista december och få 10 supporttimmar på köpet. 

Anmäl dig här!