Digidig – nätverket för digitalisering och digital inkludering i kommunal verksamhet

För att driva digitalisering och digital inkludering startar Begripsam ett kommunalt nätverk tillsammans med Useit och Axess Lab. Tillsammans skapar vi landets starkaste nätverk inom tillgänglighet för kommuner.

Vi kallar det för Digidig.

Arbetet i nätverket kommer att ledas av Stefan Johansson, forskare inom kognitiv tillgänglighet, tillsammans med Andreas Cederbom från Useit och Hampus Sethfors från Axess Lab. Alla tre är ledande experter inom digital tillgänglighet, användbarhet och UX.

Vill du vara med?

Karta över Sverige

I vårt nätverk är alla kommunerna välkomna, stora som små och har efter det tagit fram en väldigt kostnadseffektiv prissättning beroende på storlek för er kommun.

Just nu har vi ett erbjuda för dig som är intresserad att vara med under nästa år 2020.

Kontakta Marcos Flores för mer information eller för att anmäla dig.

Du når Marcos på 079-332 56 78 eller via mejl marcos@digidig.se.