Nätverksträff den 23–24 oktober

Tommy Olsson från DIGG kommer den 23 oktober och berättar mer om DIGGs arbete. 

Onsdagen den 23 oktober

9.00  Lägesrapport i kommunerna. Deltagarna berättar om vad de håller på med just nu

9.30  Tillgänglighetsredogörelser – hur ska de se ut? Tommy Olsson från DIGG berättar hur myndigheten tänker och presenterar myndighetens mall. Diskussion och praktiskt exempel utifrån pågående arbete i Malmö stad.

10.15  Fika

10.30 Generell diskussion om hur DIGG kommer att arbeta framöver. Tommy Olsson berättar och sedan blir det diskussion

11.00  Case: Malmö stad. Stefan Johansson, Andreas Cederbom och Ola Johansson berättar hur Malmö arbetar med att göra nulägesbeskrivningar av tjänster och webbplatser, upprätta protokoll, skapa åtgärdsplaner etc.

12.30 Lunch

13.30 Anmälningsfunktion: Hur ska medborgare kunna klaga? Hur ska kommunerna ta emot och hantera? Vi jobbar tillsammans på att skissa på en e-tjänst som kommuner skulle kunna använda. Grupparbeten varvade med gemensamma diskussioner

14.30   Fika

15.00  Tredjepartsprodukter: Kommuner är beroende av en lång rad sådana produkter, ofta med stora brister. Hur ska vi påverka dem?

15.30  Planering av det fortsatta arbetet. Hur vill kommunerna ha fortsatt hjälp i detta arbete

16.00 Avslutning

Torsdagen den 24 oktober

9.00  Tillgänglig statistik – Premiärvisning av verktyget Datavisning. Kerstin Ivarson Ahlstrand, Begripsam och Joel Holmberg, Axess lab

9.30 Digi Kog – standard för kognitiv tillgänglighet. Kerstin Ahlstrand Ivarson och Stefan Johansson, Begripsam

10.15  Fika

10.45 Planering av kommande aktiviteter. Vi gör en prioriteringsövning. Vad ska vi planera inför 2020. Stefan Johansson, Begripsam

12.30  Lunch

13.30 SFI-information på webben. Karin Forsell, Begripsam

13.45 Lär dig testa med en skärmläsare – Hur använder du Voice Over och NVDA. Introduktion och praktiska övningar.  Andreas Cederbom, Useit

15.00  Avslutning med fika