Nätverksträff i Stockholm 14-15 mars

Torsdag 14 mars

Webbtillgänglighetsdirektivet

Du har säkert hört om det nya direktivet. Kanske så pass att du börjar bli trött på det. Men nu är det dags att jobba praktiskt. Det finns olika deadline när kommunens webbsidor och webbtjänster ska vara tillgängliga.

  • Så här kommer du igång, 8 tips från våra experter
  • Vad säger juristen om webbtillgänglighetsdirektivet? Vad händer om man bryter mot direktivet? Det kan handla om böter. Träffa juristen som reder ut begreppen.
  • Hur ska era användare kunna påtala brister och begära ut information?
  • Vad är en tillgänglighetskungörelse och hur kan den se ut?

Tillgängligt innehåll

Vi har en idé om att producera texter, bilder, illustrationer och filmer som kan delas av många kommuner. Eller där kommunen med några enkla tillägg kan använda gemensamt producerat material. Vi startar den diskussionen och prioriterar vilket material som ska tas fram.

Möt användarna

Under dagen kommer du att träffa deltagare från projektet Begriplig text. De kommer att berätta vad som gör en text begriplig och hur du kan testa din information.

Fredag 15 mars

Digitalisering i socialtjänsten

Dag två kommer att handla om digitalisering i socialtjänsten. Vi presenterar vårt arbete vi gjort med Stockholms stads socialförvaltning som handlar om hur man kan använda smart teknik för att underlätta vardagen för personer som är socialt utsatta. Projektet har blivit mycket uppmärksammat och nu kan vi sprida metoder och arbetssätt. Vi kommer att presentera en metodhandbok, mätinstrument och de vetenskapliga teorier som ligger bakom.

Probleminventering

Ta med dina exempel! Digitaliseringen borde kunna göra nytta i det sociala arbetet. Men det verkar gå trögt. Vi gör en probleminventering och diskuterar hur vi tillsammans kan driva frågan.

Dit i Tid

Här får du chansen att bekanta dig med den prisbelönade appen som får folk att komma i tid till möten, att förbereda sig på rätt sätt och ta med de rätta sakerna.

Möt användarna

Under dagen kommer du att träffa personer som levt eller lever i hemlöshet och som deltagit i projektet ”Smarta möten”. De kommer att berätta hur smart teknik gjort skillnad i deras liv.