Om nätverket

Digidig är ett nätverk med några av landets ledande experter på tillgänglighet och universell utformning av digitala miljöer. Arbetet i nätverket kommer att ledas av Stefan Johansson, forskare inom kognitiv tillgänglighet, tillsammans med Andreas Cederbom från Useit och Hampus Sethfors från Axess Lab. Alla tre är ledande experter inom digital tillgänglighet, användbarhet och UX.

Nätverket kommer att anordna:

  • Tematräffar
  • Arbetsdagar
  • Utbildningar
  • Workshops
  • Genomföra tester, utredningar och analyser

    Fysiska träffar kommer att ordnas i Stockholm och olika platser i landet. Vi kommer också att ha aktiviteter online och medlemmar i nätverket kan använda vår frågelåda för att snabbt få svar på frågor om tillgänglighet och universell utformning.

Men vi tänker oss att vi formar innehåll i nätverket tillsammans. Du lyfter aktuella frågeställningar, som kan komma från alla delar av den kommunala verksamheten. Vi lyfter in sådant som kommer från forskning, projekt vi deltar i, standardisering, aktuella regler och liknande.

Vi kommer att samarbeta nära många av organisationerna inom den svenska funktionsrättsrörelsen. I nätverket får medlemmarna också tillgång till Begripsams panel av testpersoner och de extremt kompetenta medlemmarna i Föreningen Begripsam, som kan hjälpa er att göra tester, utvärderingar och analyser.

Temaområden

Utöver temaområden nedanför kommer vi tillsammans med kommunerna att utforma hela innehållet i nätverket, det är kommunerna som bestämmer vad vi ska fokusera på och allt material som arbetas fram har deltagare tillgång till.

Webbtillgänglighetsdirektivet

Vad innebär den nya lagstiftningen? Hur kan ni arbeta praktiskt med dessa frågor? Vi hjälper er tillämpa direktivet på era kommunala webbplatser och andra miljöer som bygger på webbteknik till exempel intranät, lärplattformar, e-tjänster som finns i kommunal verksamhet.

Ny standard för kognitiv tillgänglighet

Nästa år kommer en ny standard som gör det lättare att förstå de kognitiva tillgänglighetskraven. Vi utbildar och introducerar arbetsmetoder för hur ni möter kraven samt hur de utvärderas.

Smart teknik för socialt utsatta

Nu är erfarenheterna från nära 5 års forskning tillsammans med hemlösa personer redo att föras ut i den kommunala verksamheten. Det finns mycket att vinna på att socialt utsatta personer använder smart teknik. Vi har tagit fram arbetsmetoder, modeller och bedömningsinstrument i en handbok som kan förändra både livet för socialt utsatta och hur Socialtjänsten kan jobba i framtiden.

Lärplattform för särskolan

Vad sägs om en lärplattform specialutformad för elever med intellektuella funktionsnedsättningar? Var med i utvecklingen av DigiJag! Vi siktar på att bli den mest tillgängliga lärplattform som någonsin byggs, dessutom kommer den även att bli bra för många andra också.

Läsa, skriva och räkna ett arbetsmiljöproblem?

Tillsammans med Dyslexiförbundet utvecklar vi digitala dyslexironder. I en kommun finns det troligen många anställda med dyslexi, dyskalkyli eller som av andra skäl har svårt med att skriva, läsa och räkna. Här tar ni del av metoder för att systematiskt arbeta med frågorna utifrån ett kommunalt arbetsgivarperspektiv.

Ett kulturliv för alla

Vi är just nu inblandade i en rad olika projekt inom kulturområdet. I dessa utvecklas modeller, metoder, verktyg. Ny kunskap kommer fram om ett mer inkluderande kulturliv. Det vill vi dela med oss av och vi ser de kommunala biblioteken som viktiga nav i det lokala kulturlivet. Här kommer vi också att jobba en hel del med kombinationen av digital och fysisk tillgänglighet.