Om nätverket

Nätverket kommer att anordna tematräffar, arbetsdagar, utbildningar, workshops och genomföra tester, utredningar och analyser, som kommer alla i nätverket till del. Fysiska träffar kommer att ordnas i Stockholm och olika platser i landet. Vi kommer också att ha aktiviteter online och medlemmar i nätverket kan använda vår frågelåda för att snabbt få svar på frågor om tillgänglighet och universell utformning.

Men vi tänker oss att vi formar innehåll i nätverket tillsammans. Du lyfter aktuella frågeställningar, som kan komma från alla delar av den kommunala verksamheten. Vi lyfter in sådant som kommer från forskning, projekt vi deltar i, standardisering, aktuella regler och liknande.

Vi kommer att samarbeta nära många av organisationerna inom den svenska funktionsrättsrörelsen. I nätverket får medlemmarna också tillgång till Begripsams panel av testpersoner och de extremt kompetenta medlemmarna i Föreningen Begripsam, som kan hjälpa er att göra tester, utvärderingar och analyser.

Sådant som vi tänkt arbeta med är:

Webbtillgänglighetsdirektivet

Kommunala webbplatser och andra miljöer som bygger på webbteknik, till exempel intranät, lärplattformar, e-tjänster som finns i kommunal verksamhet. Vad innebär den nya lagstiftningen? Hur kan ni arbeta praktiskt med dessa frågor?

Ny standard för kognitiv tillgänglighet

Nästa år kommer en ny standard som gör det lättare att förstå de kognitiva tillgänglighetskraven. Vi lär ut dessa, introducerar metoder för att arbeta med kraven och hur ni ska kunna utvärdera.

Smart teknik för socialt utsatta

Nu är erfarenheterna från nära 5 års forskning tillsammans med hemlösa personer redo att föras ut i den kommunala verksamheten. Det finns mycket att vinna på att socialt utsatta personer använder smart tenik. Vi har tagit fram arbetsmetoder, modeller och bedömningsinstrument i en handbok som kan förändra både livet för socialt utsatta och hur Socialtjänsten kan jobba i framtiden.

Lärplattform för särskolan

Vad sägs om en lärplattform specialutformad för elever med intellektuella funktionsnedsättningar? Den kommer att bli bra för många andra också. Var med i utvecklingen av DigiJag! Vi siktar på att bli den mest tillgängliga lärplattform som någonsin byggs.

Läsa, skriva och räkna ett arbetsmiljöproblem?

Tillsammans med Dyslexiförbundet håller vi på att utveckla digitala dyslexironder. I en kommun finns det troligen många anställda med dyslexi, dyskalkyli eller som av andra skäl har svårt med att skriva, lösa och räkna. Här kan ni ta del av metoder för att systematiskt arbeta med dessa frågor utifrån ett kommunalt arbetsgivarperspektiv.

Ett kulturliv för alla

Vi är just nu inblandade i en rad olika projekt inom kulturområdet. I dessa utvecklas modeller, metoder, verktyg. Ny kunskap kommer fram om ett mer inkluderande kulturliv. Det vill vi dela med oss av och vi ser de kommunala biblioteken som viktiga nav i det lokala kulturlivet. Här kommer vi också att jobba en hel del med kombinationen av digital och fysisk tillgänglighet.