Om oss

Digidig startades av Begripsam, Useit och Axess Lab och är ett ledande nätverk inom tillgänglighet för kommuner. Genom utbildningar, tematräffar, arbetsträffar, workshops kommer vi tillsammans med er att höja digitalisering och digital inkludering inom kommunal verksamhet.

Stefan Johansson, Begripsam

Porträtt av Stefan Johansson, Begripsam

Stefan har i snart 30 år arbetat med tillgänglig information och kommunikation.

Stefan forskar på deltid på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.  Forskningsområdet är hur digitaliseringen kan användas för att göra samhället mer universellt och tillgängligt utformat. Samt utveckling av metoder för inkludering av personer med funktionsnedsättningar i design- och utvecklingsprocesser.

Hampus Sethfors, Axess Lab

Porträtt av Hampus Sethfors, Axess Lab

Hampus är en UX-designer som nischat sig på tillgänglighet de senaste fem åren.

Han är grundare av Axess Lab, driver ett meetup om tillgänglighet (t12t meetup) och har som mission i livet att sprida kunskap om tillgänglighet och inkluderande design.

Andreas Cederbom, Useit

Porträtt av Andreas Cederbom

Andreas har mer än 16 års erfarenhet av att jobba med tillgänglighet och användarcentrerad kvalitetssäkring. Han har varit med och utformat IAAPs certifiering för webbspecialister och har under de senaste åren fokuserat på teststrategier och hur större organisationer jobbar med tillgänglighetsarbetet.

Andreas är även en efterfrågad föredragshållare och utbildare kring tillgänglighet, lagstiftning och kvalitetssäkring

Bolagen bakom Digidig

Begripsams logotyp

Vi arbetar med att göra samhället mer tillgängligt. Framför allt arbetar vi med tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter. Vi genomför användartester, håller seminarier och föreläsningar samt leder workshops.

Vi är både en förening och ett bolag.

Useits logotyp

Vi levererar snygga och trygga koncept, informationsstrukturer och prototyper som möter användarnas behov.

Med kvalitet och kompetens leder vi UX-arbetet, eller ingår som en resurs i era team. För oss är universell design och inkludering en självklar del av UX. Helt enkelt UX för alla.

Axess lab logotyp

Vi jobbar med att göra livet enklare för så många människor som möjligt genom att skapa tillgängliga produkter som alla kan använda.

Axess Lab är en del av företaget Haja Applikation AB och vårt huvudkontor är i centrala Stockholm.