Pris, datum och anmälan

Vi kommer att använda det första året för att mer i detalj utforma på vilka olika sätt en kommun kan vara med. Vi tänker oss en kombination av en årlig avgift som ger tillgång till nätverkets ”grundutbud” och sedan att man betalar separat för vissa evenemang. Men det är en öppen fråga.

Priserna gäller för två personer per kommun. 

Priser

Små kommuner

Antal invånare 0 – 10 000                   15 000 kronor per år

Medelstora kommuner

Antal invånare 10 000 – 30 000          25 000 kronor per år

Stora kommuner

Antal invånare 30 000 –                      35 000 kronor per år


Preliminära datum för 2019

Två nätverksträffar 2019

Den första träffen hölls i Stockholm torsdag 14 mars – fredag 15 mars.

Läs mer om träffen i mars.

Andra träffen kommer att ske i Stockholm onsdag 23 oktober – torsdag 24 oktober.

Två temadagar

  • torsdag 9 maj, kl 9–16, tema: begripligt innehåll
  • torsdag 14 november,  kl 9–16, tema: fysisk tillgänglighet för kommuner, bibliotek, kundcenter – service och kulturområden

Tre online-föreläsningar

Vi planerar för att göra tre online-föreläsningar under 2019. Innehåll kommer vi presentera inom kort.

Preliminära datum under 2019

  • fredagen den 12 april
  • fredagen den 13 september
  • fredagen den 6 december

Anmälan

Anmäl intresse här